Breaking News
Home / Local News / সদৌ অসম পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্য্যসূচীৰ লক্ষীপুৰ পৌৰসভাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমদিন।

সদৌ অসম পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্য্যসূচীৰ লক্ষীপুৰ পৌৰসভাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমদিন।

https://www.facebook.com/fastnewsassam.in/videos/2699165000325651/

Check Also

NDRF ৰ উদ্যোগত ধিঙৰ গতিকৰা ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্রণ “অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ

NDRF ৰ উদ্যোগত ধিঙৰ গতিকৰা ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্রণ “অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ। ধিঙৰ বৰ লুইতৰ তীৰত ঢুলীয়াৰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *