Breaking News
Home / Local News / সদৌ অসম পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্য্যসূচীৰ লক্ষীপুৰ পৌৰসভাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমদিন।

সদৌ অসম পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্য্যসূচীৰ লক্ষীপুৰ পৌৰসভাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমদিন।

https://www.facebook.com/fastnewsassam.in/videos/2699165000325651/

Check Also

গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত বানাক্ৰান্তলৈ সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ

লক্ষীপুৰত বান সাহায্য বিতৰণ‌। Fast News Assam यांनी वर पोस्ट केले रविवार, १९ जुलै, २०२०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *