Breaking News
Home / Local News / “অসমত ইছলামৰ ইতিহাস আৰু অৱদান সম্পৰ্কে বহু অজ্ঞাত কথা” বুৰঞ্জীবিদ প্ৰবীণ শৰ্মাৰ আলোকপাত :

“অসমত ইছলামৰ ইতিহাস আৰু অৱদান সম্পৰ্কে বহু অজ্ঞাত কথা” বুৰঞ্জীবিদ প্ৰবীণ শৰ্মাৰ আলোকপাত :

https://www.facebook.com/fastnewsassam.in/videos/3693109634041249/

Check Also

NDRF ৰ উদ্যোগত ধিঙৰ গতিকৰা ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্রণ “অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ

NDRF ৰ উদ্যোগত ধিঙৰ গতিকৰা ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্রণ “অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ। ধিঙৰ বৰ লুইতৰ তীৰত ঢুলীয়াৰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *