Breaking News
Home / Local News / পৰিৱৰ্তনকামী BJP চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ ফোপলা স্বৰূপ:

পৰিৱৰ্তনকামী BJP চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ ফোপলা স্বৰূপ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417368358903761&id=264734124105231

Check Also

NHM Manager Arrested, Svr.শিৱসাগৰত যৌন কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্হ্য মিছনৰ প্ৰগেম মেনেজাৰ। https://youtu.be/hg-YFV4-ZZA

NHM Manager Arrested, Svr.শিৱসাগৰত যৌন কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্হ্য মিছনৰ প্ৰগেম মেনেজাৰ।https://youtu.be/hg-YFV4-ZZA NHM Manager Arrested, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *